O seminaru

SAJT 1

NAZIV PROGRAMA

Nastavnički web sajt-pomoćnik u nastavi

Autori: Dijana Milošević, Dušanka Vujičić

Naziv institucije/organizacije koja podržava program: NVO Udruženje inovativnih nastavnika/ca „ZBORNICA CG”

Odgovorna osoba (koordinator): Dijana Milošević

Adresa: Zlatne njive-Kotor

E-mail: dijana.milosevic@dobrota.edu.me

Broj telefona: +38269345651

Opšti cilj  programa: Osposobljavanje nastavnika za izradu obrazovnog web sajta na platformi WordPress

Specifični ciljevi programa: Upoznavanje nastavnika sa mogućnostima i ulogama sajta u nastavi

Predstavljanje najčešće korišćenih platformi za izradu obrazovnih portala

Osposobljavanje nastavnika za izradu funkcionalnog sajta za određenu namjenu u nastavi

Kreiranje i ažuriranje vlastitih sajtova polaznika obuke

Ciljna grupa: Nastavnici i ict koordinatori osnovnih i srednjih škola

Metode i tehnike rada:
-Obuka interaktivnog tipa-metoda rada na računaru (prezentacije, diskusije, radionice, rad na računaru)

-Online obuka-program se može pohađati i online uz stručno vođstvo e-moderatora putem platforme Moodle Crna Gora

Teme:

 1. Uvod
 2. Zašto web sajt u nastavi?
 3. Opšte karakteristike funkcionalnog web sajta
 4. Predstavljanje besplatnih platformi za kreiranje obrazovnih portala: Wikispaces, Google Site, Weebly i WordPress
 5. Moj prvi sajt-izrada sajta na platformi WordPress

5.1. Planiranje glavne strukture sajta

5.2. Otvaranje naloga i prijavljivanje

5.3. Odabir predloška-dizajna sajta

5.4. Opcije administratorske kontrolne table

5.5. Opšta podešavanja

5.6. Ažuriranje profila

5.7. Ažuriranje zaglavlja sajta

5.8. Kreiranje stranica

5.9. Dodavanje i uređivanje widgeta

 1. Ažuriranje sadržaja stranica sajta

6.1. Unos teksta i fotografija

6.2. Dodavanje datoteka i linkova

6.3. Umetanje YouTube snimaka

6.4. Umetanje HTML koda

6.5. Umetanje prezentacija sa Slide Share servisa

6.6. Umetanje audio zapisa sa SoundCloud servisa

 1. Unos blog postova i određivanje kategorije
 2. Arhiva postova
 3. Dodavanje ankete
 4. Praćenje statistike posjeta
 5.  Analiza radova polaznika seminara

Trajanje programa (broj dana i broj sati efektivnog rada): Trajanje seminara organizovanog kao neposredna obuka interaktivnog tipa je 2 dana-16 sati

Trajanje seminara organizovanog putem online platforme Moodle Crna Gora je 4 sedmice (16 sati)

Broj učesnika u grupi:
Minimalno: 15

Maksimalno: 30

*Za online obuku nema ograničenja

Advertisements